เฉลยข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์ฯ ป.6 ปี 2557(16พ.ย.57) โดยครูตุ่ย