เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

math_m4

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *